^Góra strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Kadra Przedszkola w Bolimowie:

Dyrektor przedszkola

mgr Anna Głowacka- Tarczyk - nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:

wychowanie przedszkolne,

edukacja wczesnoszkolna,

terapia pedagogiczna z elementami logopedii

oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem

organizacja i zarządzanie oświatą

Wychowawcy:

mgr Ewa Białas - nauczyciel dyplomowany

wychowawca grupy 5,6-latków

Kwalifikacje:

wychowanie przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna

gimnastyka korekcyjna

mgr Teresa Dragan - nauczyciel dyplomowany

wychowawca grupy 4,5- latków

Kwalifikacje:

wychowanie przedszkolne

terapia pedagogiczna

organizacja i zarządzanie oświatą

mgr Agata Kozyra - nauczyciel kontraktowy

wychowawca grupy 3,4-latków

Kwalifikacje:

nauczanie wczesnoszkolne

logopedia

Renata Urbańska - nauczyciel mianowany

nauczyciel katecheta

mgr Marzena Kozicka - nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka angielskiego

mgr Iwona Jabłońska- Gabrysiak- nauczyciel dyplomowany

nauczyciel rytmiki

 

Pracownicy administracyjno- obsługowi:

Agata Mijalska - kucharka

Ewa Sadkowska - intendentka

Danuta Głogowska - woźna oddziałowa      

Monika Jodłowska - woźna oddziałowa

Copyright © 2013. Przedszkole w Bolimowie Rights Reserved.